Çevre Mühendisliği Lab. I ve II

Çevre Mühendisliği Lab I ve II (IV. Sınıf)


Laboratuvar uygulamaları, Bartın Üniversitesi Kutlubey/Yazıcılar Kampüsü bünyesinde bulunan Merkezi Araştırma Laboratuvarı içerisindeki Z03 Çevre Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleşecektir.

  • Çevre Mühendisliği Lab I
  • Deney Rapor Formatı
  • FOSFAT DENEYİ
  • ÇAMUR ŞARTLANDIRMA VE SUSUZLAŞTIRMA 
  • Tel: 0 (378) 501 10 00 Belge Geçer: 0 378 223 50 21 E-posta: mf@bartin.edu.tr

    Copyright Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi