I. Çevre Mühendisliği Proje Etkinliği

I. Çevre Mühendisliği Proje Etkinliği 28 Mayıs 2015 perşembe günü gerçekleştirilmiştir. Etkinlik kapsamında 4. sınıf öğrencilerimiz çevre kirliliği ve kontrolü konularını içeren proje çalışmalarını diğer öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite dışındaki kişi ve kurum temsilcilerine tanıtma olanağı bulmuştur.Tel: 0 (378) 501 10 00 Belge Geçer: 0 378 223 50 21 E-posta: mf@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi