Doçent Dr. Handan UCUN ÖZEL
Bölüm Başkanı Çevre Mühendisliği Bölümü
03785011000 (1673)
handanucun@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ali Namık GÜNEŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı Çevre Mühendisliği Bölümü
03785011000
namikgunes@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ
Çevre Mühendisliği Bölümü
03785011000
ertugrulerdogmus67@gmail.com
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Gülten GÜNEŞ
Çevre Mühendisliği Bölümü
03785011000(1626)
ggunes@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Betül Tuba GEMİCİ
Çevre Mühendisliği Bölümü
03785011000 (1689)
btakcay@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Canan ÇINKIR
Çevre Mühendisliği Bölümü
03785011000 (1599)
ccinkir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Ercan BERBERLER
Çevre Mühendisliği Bölümü
03785011000
eberberler@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Niyazi Erdem DELİKANLI
Çevre Mühendisliği Bölümü
03785011000
edelikanli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Recep Önder SÜRMELİ
Çevre Mühendisliği Bölümü
03785011000

Web Adresi CV

Tel: 0 (378) 501 10 00 Belge Geçer: 0 378 223 50 21 E-posta: mf@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi