image/svg+xml
image/svg+xml

Komisyonlar
2018-2019 AKADEMİK YILI KURUL VE KOMİSYONLARI

Bölüm Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi A. Namık GÜNEŞ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ

Çevre Bilimleri ABD

Başkanı

Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL

Çevre Teknolojileri ABD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi A. Namık GÜNEŞ

Danışma Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL (Bölüm Başkanı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi A. Namık GÜNEŞ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Üye

Ali ÖZCAN (Çevre ve Şehircilik İl Müdürü)

Üye

Özcan AKARSU (Kimya Mühendisi-Özel Sektör)

Üye

Eser GUZEL (Çevre Müh.-Ozeı Sektör)

Üye

Arzu CÜREBAL (Çevre Müh.-Barın Belediyesi)

Üye

Ömer Faruk KONT (Arıtsan Mühendislik, Girişimci Mezun)

Üye

Fatma YETİREN (Mezun Temsilci)

Üye

Ayşenur CENGİZ (Bölüm Öğrenci Temsilcisi)

Üye

Arş. Gör. Dr.  N. Erdem DELİKANLI (Raportör)

MÜDEK ve

Akreditasyon Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL (Bölüm Başkanı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ

Üye

Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Üye

Arş. Gör. Dr. N. Erdem DELİKANLI

Üye

Arş. Gör. Recep önder SÜRMELİ

Altyapı ve Laboratuvar Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ

Üye

Arş. Gör.Dr.  N. Erdem DELİKANLI

Üye

Arş. Gör. Recep önder SÜRMELİ

Ders Programı ve Sınav Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Handan UCUN OZEL

Uye

Dr. Öğr. Üyesi A. Namık GÜNEŞ

Üye

Arş. Gör.Dr.  N. Erdem DELİKANLI

Staj Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Gülten GÜNEŞ

Üye

Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ

Bilgi İşlem ve Web Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL

Üye

Arş. Gör. Dr. Niyazi Erdem DELİKANLI

Üye

Arş. Gör. Recep önder SÜRMELİ

Muafiyet, İntibak,

Yatay Geçiş ve Çift

Anadal, Yandal Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Üye

Dr. öğr. Üyesi Gülten GÜNEŞ

Üye

Arş. Gör. Dr. Niyazi Erdem DELİKANLI

Uluslararası İlişkiler ve

Öğrenci Değişim Komisyonu

Başkan

Dr. öğr. Üyesi Gülten GÜNEŞ

Üye

Arş. Gör.Dr. Niyazi Erdem DELİKANLI

Mezuniyet ve Not Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi A. Namık GÜNEŞ

Üye

Dr. öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ

Bitirme Tezi Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi A. Namık GÜNEŞ

Üye

Arş. Gör.Dr. Niyazi Erdem DELİKANLI

Üye

Arş. Gör. Recep önder SÜRMELİ

İdari ve Mali İşler

Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL

Üye

Dr. öğr. Üyesi A. Namık GÜNEŞ

Üye

Dr. öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ

Ölçme Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme

Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Üye

Arş. Gör. Dr. Niyazi Erdem DELİKANLI

Üye

Arş. Gör. Recep önder SÜRMELİ

Kütüphane ve

Dökümantasyon Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Üye

Dr. öğr. Üyesi A. Namık GÜNEŞ

Üye

Arş. Gör. Recep önder SÜRMELİ

Eğitim Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL

Üye

Dr. öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ

Üye

Arş. Gör. Dr. Niyazi Erdem DELİKANLI

Öğrenci İlişkileri, Dış

Paydaşlar ve Sosyal

Etkinlikler Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Üye

Dr. öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ

Üye

Arş. Gör. Dr. Niyazi Erdem DELİKANLI

Burs Komisyonu

Başkan

Dr. öğr. Üyesi A. Namık GÜNEŞ

Üye

Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Üye

Dr. öğr. Üyesi Gülten GÜNEŞ

Faaliyet Raporu ve

Stratejik Plan

Hazırlama Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

Üye

Dr. öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ

Üye

Arş. Gör. Dr. Niyazi Erdem DELİKANLISınıf Danışmanlıkları

2. Sınıf (NÖ)

Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ

   eerdogmus@bartin.edu.tr 

3. Sınıf (NÖ)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten GÜNEŞ

  ggunes@bartin.edu.tr

4. Sınıf (NÖ)

Dr. Öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ

  btakcay@bartin.edu.tr

4. Sınıf (NÖ) (Eski öğrenciler)

Arş. Gör.Dr.  N.Erdem DELİKANLI

  edelikanli@bartin.edu.tr