image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği Bölümü   

Bölüm Tanıtımı

Tüm Dünyamızı ilgilendiren küresel ısınma nedeniyle hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması gerekliliğinden yeni bir mühendislik dalı olarak ortaya çıkan Çevre Mühendisliği, günümüzde kirlilik oluşmadan kirliliğin tahmini ve önlenmesi stratejisine sahip tek mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisliği, doğanın gittikçe tükenen kaynaklarını korumak, verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve doğayı insanın etkisinden, insan sağlığını da kirlenen çevrenin etkilerinden korumak amacıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edecek araştırmalar yapan ve teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayan çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Kirliliğin boyutlarının tespiti, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına uygun çevre şartlarının sağlanması, kirlenmeye neden olan etkenlerin kaynağında kontrolü ve yok edilmesi için üretimde Çevre Mühendislerinin yer alması oldukça önemlidir.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde mesleğin gerekliliklerinin farkında olarak kurulan Çevre Mühendisliği Bölümü 2009-2010 yılında, eğitim-öğretim hayatına 37 öğrenci ile başlamıştır. Bu kapsamda Çevre Mühendisliği Bölümü kendini sürekli geliştirmekte ve ülkemizin yetişkin insan gücünün artırılmasına katkı sağlamak üzere uygulamaya yönelik alt yapısını ve öğretim kadrosunu iyileştirmektedir.

Bölümümüz, bilimsel ve etik kurallar doğrultusunda, çevre problemlerini teşhis edip çözüm üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, hayallerini gerçekleştirmek için cesaretli, girişimci, disiplinler arası çalışmalarda uyumlu ve gerektiğinde liderlik yapabilecek pratik ve teorik bilgiye ve beceriye sahip, mesleğini seven Çevre Mühendisleri yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Eğitim Süreci

Bölümümüzde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık eğitim verilmektedir. Bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir. Öğrenim süreleri boyunca öğrenciler 240 AKTS yi tamamlamak üzere % 75 oranında Temel ve Mesleki dersler ile % 25 oranında Seçmeli dersler almaktadırlar. 4. ve 6. yarıyıl sonunda zorunlu staj yapan öğrencilerimiz 8. yarıyılda bitirme projesiyle eğitimini tamamlamaktadır. Öğrenciler, okudukları bölümle eş zamanlı bir başka bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri Çift Anadal programından ya da lisans bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine kısmen katılabilecekleri Yandal programından yararlanabilirler. Ayrıca, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Avrupa üniversitelerinde ve Farabi Öğrenci Değişim Programı ile yurt içindeki üniversitelerde öğrenim görebilirler. Bunun yanı sıra Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında Avrupa’daki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanma olanağına sahiptirler.

Eğitim-öğretim programı; Mühendislik Fakültesi dersliklerinden bölümümüze ait olan 3 adet derslikte ve ortak olan teknik çizim derslikleri ve bilgisayar laboratuvarlarında devam etmektedir. Bölümümüz teorik bilginin uygulamaya dönüştürülmesini önemsemekte ve bu doğrultuda programda uygulama derslerine yer vermiş olup; Genel Kimya, Çevre Mikrobiyolojisi, Çevre Kimyası, Çevre Mühendisliği Laboratuvarı, Araştırma Projesi ve Bitirme Projesi vb. dersleri gerçekleştirecek donanımlı laboratuvar ortamına sahiptir. Ayrıca Öğretim üyelerinin çalışmalarını gerçekleştirebileceği laboratuvar ortamı da mevcuttur. Araştırma laboratuvarlarımızda TÜBİTAK, BAP ve Özel Sektör destekli proje çalışmaları yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin bilimsel olarak en iyi şekilde yetişmelerinin sağlanmasının yanında kültürel ve sosyal aktivitelerine de desteklemek üzere imkânlar sunulmaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü; Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojileri olmak üzere iki anabilim dalına sahiptir. Bölümümüzde 1 Profesör Doktor,  1  Doçent Doktor, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Çalışma Alanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili müdürlükler ve enstitüler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili müdürlükler ve enstitüler, Enerji Bakanlığı ve ilgili müdürlükler ve enstitüler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili müdürlükler ve enstitüler, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları, DSİ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları, İçme Suyu, Kanalizasyon şebekesi, su deposu, kuyu, çöp fabrikası inşaatı veya bu yapılarda bakım, tamir, yenileme, işletme işlerini yapan Belediye Başkanlıkları ve ilgili kuruluşları, Çevre Sağlığı Daire Başkanlıkları, Çevre Mühendisliği kapsamına giren konularda çalışmalar yapan sanayi kuruluşları ve Organize Sanayi Bölgeleri, Alt yapı ve arıtma tesisi inşaat veya işletmesi yapılmakta olan sanayi bölgeleri, Sanayi ve Ticaret kuruluşları ve ilgili diğer alanlar, Proje büroları, ÇED büroları, çevreyle ilgili danışma büroları, TÜBİTAK ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışma alanlarına sahiptir.