image/svg+xml
image/svg+xml

Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU
İlgili Mevzuatlar
Çevre Kanunu
İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik
İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik Ekleri
Ders Notları
Ders Notu 1
Ders Notu 2
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME
Ders Notları Ders Notu
İlgili Yönetmelik Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Akış Şemaları
ÇED Akış Şeması
Muafiyete İlişkin Başvurulara Ait İş Akış Şeması
Sunum Hakkında
ÇED raporu nereden bulabilirim?
Sunum Listesi
SOSYAL SORUMLULUK
Ders Notları
Ders Notu 1
Ders Notu 2
Ders Notu 3
Ders Notu 4
Ders Notu 5
Ders Notu 6
Ders Notu 7
Ders Notu 8
SU KİRLİLİĞİ ve KALİTE KONTROLÜ
Ders Notları
Ders Notu 1
Ders Notu 2
Ders Notu 3 (25.12.2019)
GİRİŞİMCİLİK
Ders Notları  25.04.2016 Bartın Üniversitesi Sunumu ÖZET
GİRİŞİMCİLİK VİZE SINAV KONULARI
GENEL KİMYA 
Deney Raporu Yazım Klavuzu DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU
Ders Notu Genel Kimya Lab.
Ek Notlar Çözelti Hazırlama Çalışma Soruları
ÇEVRE KİMYASI VE LABORATUVARI
Deney Raporu Yazım Klavuzu DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU
Ders Notları
Çevre Kimyası ve Lab I
Çevre Kimyası ve Lab II
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
Deney Raporu Yazım Klavuzu DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU
Ders Notları ÇEVRE MÜH LAB I
ÇEVRE MÜH LAB II
2019 Ek Notu Kireç-Soda Sertlik Giderme Soru ve Çözümleri
Ek Notlar
Sülfat Ders Notu I  
Sülfat Ders Notu II 
Fosfor ve Fosfat
Atmosferde Gaz ve Partikül Madde Tayini
DOĞAL ARITIM
Ders Notları
Ders Notu II (Final)
ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ
Deney Raporu Yazım Klavuzu DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU
Ders Notu
Ek Notlar Çevre Mikrobiyolojisi Notlar-1
Çevre Mikrobiyolojisi Notlar-2
TEKNİK RESİM 
Ders Notları Teknik Resim Notlar I
Teknik Resim Notlar II
Teknik Resim Notlar III
SES VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ-2019/2020
Ders Notları
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
Gürültü Birimleri ve İndexleri
Gürültü İndexleri ve Seviyeleri
Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
İnşaat ve Trafik Gürültü Kirliliği
Gürültü Kontrol Yönetmeliği Sınır Değerler
Ses ve Gürültü Kirliliği
SES VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ-2019 Öncesi
Konu ile İlgili Videolar
Ses ve Gürültü deneyleri II
Ses ve Gürültü deneyleri III
Ders Notları
Sunumlar
Ses ve Gürültü
Gürültüden Korunma Yolları
Gürültü Kirliliği
Gürültünün Çevreyle İlişkisi
Gürültünün İnsan Sağlığına Etkileri
DENİZ KİRLİLİĞİ
Ders  Notları
Akıntılar-Dalgalar 
Türkiyede Denizlerin Durumu
Deniz Deşarj Sistemleri
HİDROLİK
Ödev Hidrolik Dersi Ödev Soruları