image/svg+xml
image/svg+xml

Bölüm Başkanının Mesajı

Teknolojinin hızlı gelişiminin bir sonucu olarak dünyanın en önemli problemi haline gelen hava, su ve toprak kirliliği  her geçen gün artmaktadır. Kirliliğin boyutlarının tespiti, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına uygun çevre şartlarının sağlanması, kirlenmeye neden olan etkenlerin kaynağında kontrolü ve yok edilmesi için üretimde Çevre Mühendislerinin yer alması oldukça önemlidir.

Bölümümüz, bilimsel ve etik kurallar doğrultusunda, çevre problemlerini teşhis edip çözüm üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, hayallerini gerçekleştirmek için cesaretli, girişimci, disiplinler arası çalışmalarda uyumlu ve gerektiğinde liderlik yapabilecek pratik ve teorik bilgiye ve beceriye sahip, mesleğini seven Çevre Mühendisleri yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda bölümümüz kaliteli eğitim vermek ve araştırmalar yapmak üzere gayretlerine ve gelişimine devam etmektedir. 2013 yılından itibaren mezun veren bölümümüz meslektaşları ile gurur duymaktadır. Mesleğe gönül veren tüm öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatında ve mesleki hayatlarında başarılar dileriz.

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı